NIEUWE LINDEBOOM BIJ MARIAKAPELLETJE

Onder de intimiteit van een deken van mist en volgens de regels van wereldlijk en kerkelijk gezag, werd (op het groene driehoekje waar de Oud-Vreelandsedijk aansluit op de Kaneelpolderdijk, red.) een nieuwe lindeboom aangeplant door wethouder Marga van de Plasse en Kiwanian Lauran de Jonge. Lauran belichtte in een toespraak de historische en landschappelijke aspecten en Marga vertelde, met het Mariabeeldje in de armen, over de maatschappelijke context van de speciale plek van de nieuwe boom en het nog te realiseren kapelletje. De Kiwanians vermengden zich met een aantal gezellige parochianen en nog voor de onderkoeling kon toeslaan verplaatste men zich naar het Parochiehuis. Daar was een gastvrije ontvangst met koffie en de onontkoombare bolus. Als verrassing volgde een dubbel of tripel van eigen label.

Tekst Kiwanisclub Goes-De Bevelanden, foto Hans de Vos

Vorig artikelCARITASACTIVITEITEN DECEMBER 2022
Volgend artikelHoe nu verder?