NIEUWE BEGRAAFRUIMTE

Vanaf half augustus 2020 is er op de begraafplaats een nieuwe sitatie ontstaan, zie foto. De twee westelijk gelegen vakken aan de voorzijde, langs de Johan Frisostraat, zijn grotendeels ontdaan van oude grafmonumenten en daarna opgehoogd met ongeveer dertig cm. aarde om daardoor de vakken wederom voor begravingen beschikbaar te kunnen stellen. Bij de uitgevoerde werkzaamheden is nadrukkelijk geen sprake geweest van ruiming, de oude graven zijn niet geroerd. Dit blijft zo totdat de extra begraafruimte daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Gelet op het feit dat er sprake is van zeer langdurige grafliggingen, is de verwachting dat er dan geen overblijfselen meer zullen worden aangetroffen. Mocht dit onverhoopt wel het geval zijn, dan blijven deze verdiept in de nieuwe grafruimte achter.

Zorgvuldig is nagegaan wie als nabestaanden geregistreerd stonden, en alle betrokken nabestaanden – voor zover traceerbaar – zijn ruim van te voren geïnformeerd over de voorgenomen plannen, waarbij steeds is gevraagd of prijs gesteld werd op het verlengen of opnieuw vestigen van rechten en/of het verkrijgen van vrijkomende monumenten. Alle verzoeken hiertoe zijn ingewilligd. De monumenten op de te behouden graven zijn zoveel mogelijk hersteld en de te verwijderen monumenten zijn afgevoerd en gebroken tot kleine fracties zonder waarneembare achterblijvende informatie. Een aantal vrijkomende onderdelen van af te voeren monumenten, voornamelijk banden, kon worden gebruikt om het verval van monumenten in andere vakken op de begraafplaats te herstellen.

Wat nu nog moet gebeuren om de nieuwe begraafruimte gereed te maken, is inzaaien met gras. Er zal extra grind worden aangevoerd en verwerkt om de paden er weer netjes uit te laten zien. Hierbij zal ook een beperkt aantal grafruimten worden aangevuld met grind. Het spreekt voor zich dat wij de vrijwilligers zeer dankbaar zijn voor hun inzet. Zonder hun betrokkenheid en liefde voor onze kerkgemeenschap zou dit alles niet tot zo’n geweldig resultaat hebben geleid. Veel dank daarvoor. Het betekent dat er nu weer voor een lange reeks van jaren beschikt kan worden over voldoende begraafruimte.

Tekst Sjaak Uitterhoeve, foto Hans de Vos