LICHTJESFEEST RONDOM DE SCHOOL

Kinderen en leerkrachten vieren het feest van de geboorte van Jezus dit jaar op heel uitnodigende wijze. Zij trekken erop uit en laten het dorp meegenieten van voordrachtjes en licht. Tijdstip en route waren bij het ter perse gaan van dit blad nog niet bekend, maar deze zullen tijdig bekend gemaakt worden in onze Bonifaciusbode. Het lijkt ons leuk en van toegevoegde waarde als aanwonenden tijdens dit spel zorgen voor een feestelijke bijdrage in de vorm van extra lichtjes en, indien mogelijk, extra kerstversiering. We hopen dat de maar goed in het licht mag staan. Overigens is de datum wel reeds bekend, namelijk donderdag 20 december.