LAMPEN IN DE KERK

In een vorige editie van Parochienieuws was er aandacht voor de noodzaak om de lampen in de kerk te vervangen en te verduurzamen. Dit wordt een hele klus, maar deze is hoognodig aangezien er steeds meer lampen uitvallen of door kapotte starters teveel lawaai maken. Een grove begroting laat zien dat een bedrag van om en nabij € 4.500,- nodig zal zijn.

Gezien de lage collecteopbrengsten van de afgelopen maanden deden we en doen we een oproep om een (kleine) ‘licht- annex lampbijdrage’ te overwegen. Tot grote blijdschap en verrassing kunnen we melden dat inmiddels door een vijftiental parochianen een bedrag van ruim € 1.000,- is bijeengebracht, bijna een kwart van het benodigde bedrag. Dat is een prachtige start. Om de actie verder te kunnen ondersteunen zijn er lichtjes gemaakt (zie foto) die gekocht kunnen worden voor € 2,50 per stuk. De marge tussen de kostprijs en de verkoopprijs gaat in de spaarpot voor het lichtproject. Ze zijn verkrijgbaar achterin de kerk.

Parochiekerncommissie