KERSTVIERINGEN

Het ziet er dus niet naar uit dat we dit jaar Kerstmis mogen vieren met een volle kerk, de verwachting is dat er per viering hooguit dertig mensen aanwezig mogen zijn. Dit is afgezien van het ‘reguliere personeel’ zoals de voorganger en de lector. Daarom liggen momenteel achterin de kerk twee reserveringsformulieren, één voor de viering op kerstavond 24 dececmber, en één voor de morgen van Eerste Kerstdag 25 december. Bij het ter perse gaan van dit blad zijn beide vieringen natuurlijk al lang volgeboekt, maar je kunt nooit weten of niet iemand zich heeft ziek gemeld of om een andere reden is verhinderd. Heeft u nog niet gereserveerd, maar wilt u wel nog een poging hiertoe wagen, neem dan contact op met Corrie Franse (zie colofon). Overigens zijn er in onze kerk ook vieringen op de zondagen 27 december en 3 januari, en ook dan kunt u onze prachtige kerststal bewonderen. Tevens zal er gedurende deze periode een mooie buitenstal zijn opgesteld, die zelfs buiten de vieringen bezocht kan worden. En in de Bonifaciusbode zult u te zijner tijd kunnen lezen welke mogelijkheden er nog meer zijn om toch een beetje echt Kerstmis te kunnen vieren.