KERKRESTAURATIE

Wat oud is of oud wordt behoeft vaak meer onderhoud. Dat geldt zeker voor het kerkgebouw. Opnieuw is een restauratieplan ontwikkeld, geaccordeerd en gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Monumentenzorg. De kosten bedragen globaal twee ton, waarvan de helft gesubsidieerd wordt. Het plan wordt momenteel verder uitgewerkt om het werk te kunnen aanbesteden. De uitvoering moet in ieder geval eind 2022 zijn afgerond. Overigens heeft de bouwkundige van het bisdom ons laten weten dat ons kerkgebouw behoort tot de best onderhouden kerkgebouwen in het bisdom. Dit is natuurlijk ook de verdienste van verantwoordelijken die ons zijn voorgegaan.