KERKBIJDRAGE 2023

Omdat acceptgirokaarten niet meer zijn toegestaan, doen wij bij deze het verzoek om uw bijdrage zelf over te maken. Dit kan naar rekeningnummer NL10 RABO 03460.34.183 ten name van Kerk Kwadendamme, onder vermelding van uw naam, adres en omschrijving Kerkbijdrage 2023. De financiële bijdragen zijn onmisbaar voor ons kerkelijk voortbestaan.

Parochiekerncommissie

Vorig artikel‘Openlucht-viering’ Hansweert: Naamonthulling
Volgend artikelMEDEDELINGEN