KERKBALANS 2024

Beste parochianen, we zijn trots op ons mooie kerkgebouw. Het is een prachtig rijksmonument, met een mooi interieur, een prachtige kruisweg, bijzondere gebrandschilderde glas-in-loodramen, en niet te vergeten de buitengewoon goede akoestiek. Bovendien is dit gebouw beeldbepalend voor ons dorp.

We hebben een levendige gemeenschap die wekelijk samenkomt om te bidden, te zingen, een kaarsje op te steken, of soms – wanner de kerk op vrijdagmorgen open is – gewoon even binnen te lopen en stil te zijn. Vele van ons hebben dierbare herinneringen, zijn in de kerk gedoopt, hebben er hun Eerste Heilige Communie gedaan, zijn gevormd, of hebben er familieleden ten grave gedragen. Kortom, iedereen heeft wel eens te maken met onze geloofsgemeenschap.

In onze regio zin er inmiddels drie kerken gesloten, hetgeen eenieder aan het hart gaat. Hiervoor zijn we in Kwadendamme tot nu toe gelukkig gespaard gebleven. We zijn nog steeds een vitale, energieke parochiekern met mooie themavieringen zoals de carnavalsviering, de gospelviering, de sacramentsprocessie, de Hubertusviering, en niet te vergeten de mooie samenkomst op 2 november met Allerzielen. We proberen zoveel mogelijk de verbinding met het dorp te zoeken en te behouden. Er zijn goede contacten met de school, de carnavals- en de muziekvereniging, de dorpsraad etc.

Het reilen en zeilen van onze parochiekern brengt ook de nodige kosten met zich mee. We zien echter de laatste jaren een afname van de totale parochiebijdrage. Daarnaast heeft de teruggang in het aantal kerkbezoekers ook invloed op de opbrengst van de collectes. Zonder uw financiële steun wordt het voor ons als parochiekerncommissie erg lastig. Daarom doen we bij deze een extra oproep om uw jaarlijkse parochiebijdragen over te maken. Dit kan op onderstaand bankrekeningnummer. Een richtbedrag is één procent van uw netto jaarinkomen. U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN-nummer NL10RABO0346034183 ten name van Parochiekern H Bonifacius, Kwadendamme.

Namens de parochiekerncommissie, Theo Audenaerd, voorzitter

Vorig artikelNieuwe gezichten in onze kerk
Volgend artikelSACRAMENTSPROCESSIE KWADENDAMME COMBINEERT DEVOTIE MET VRIJGEVIGHEID