KAART NAAR ARCHIEF

In het archief op de zolder van het parochiehuis zoekend naar informatie over bevrijdingsjaar 1944 trof ik daar een plattegrond aan van de voormalige H. Bonifaciusparochie uit 1933. Dit bleek een heel gedetailleerde kaart te zijn van het gehele grondgebied van de voormalige gemeenten Hoedekenskerke (waartoe ook Kwadendamme werd gerekend), Baarland, Oudelande, Nisse, ’s-Gravenpolder en ’s-Heer Abtskerke. Daar de inrichting van dit gebied pas werkelijk is veranderd door de herverkaveling na de watersnood van 1953, toont deze kaart veel informatie uit de tijd daarvóór. Zo zijn de twee kleine schorren waar op 26 oktober 1944 de Schotse bevrijders vanuit Terneuzen aan land gingen, Amber Beach bij Baarland en Green Beach bij Hoedekenskerke, er duidelijk op aangegeven. Verder zijn alle wegen en dijken op de kaart voorzien van een naam, die in deze tijd onherkenbaar veranderd kan zijn. Zo wordt bij Kwadendamme melding gemaakt van de Pappotscheweg en de Plattedijk, een dijk die in het kader van de herverkaveling werd afgegraven.

De fysieke toestand van de kaart was echter bepaald zorgwekkend. Vochtwerking had de kartonnen rug inmiddels doen kromtrekken, en door inwerking van schimmels begon de oorspronkelijk witte achtergrond hier en daar bruine vlekken te vertonen. Het was meteen duidelijk dat deze bijzondere kaart alleen van de vergankelijkheid kon worden gered door haar te laten conserveren door een professionele archiefdienst. Met goedkeuring van de eigenaar ervan, de huidige H. Pater Damiaanparochie, is de kaart daarom overgedragen aan het Zeeuws Archief in Middelburg. Men gaat daar de inwerking van vocht en schimmel afremmen en mogelijk zelfs geheel teniet doen, zodat de kaart nog lange tijd bewaard kan blijven en kan dienen voor allerlei geografisch en historisch onderzoek naar de oostelijke helft van de Zak van Zuid-Beveland. Bovendien heeft het archief aangegeven dat de kaart zal worden gedigitaliseerd en als zodanig niet alleen aan de H. Pater Damiaanparochie ter beschikking zal worden gesteld (in afgedrukte vorm), maar via internet in feite aan de hele wereld.

Tekst Hans de Vos, foto’s Jan Strooband

Vorig artikelOPTREDENS IN MUZIEKPAVILJOEN
Volgend artikelSACRAMENTSPROCESSIE 2022