JAN BEEKMAN, MINDERBROEDER FRANCISCAAN

Ons bereikte het droeve bericht dat pater Jan Beekman in Burkina Faso op de leeftijd van 85 jaar is overleden. Via onze Caritas hebben we vele keren de kans gekregen projecten van Jan t.b.v. de bevolking van mensen in Burkina Faso (met name in de streek Yorgho) te ondersteunen. Denk aan het naaiatelier van Bianca, het onderwijs voor jonge kinderen en de vervolgopleidingen. Eenmaal was pater Beekman, bij een bezoek aan Nederland, ook te gast bij ons. Theo heeft hem meerdere malen in Burkina Faso mogen ontmoeten en kreeg als dank voor onze betrokkenheid een handgemaakte koperen kandelaar als herinnering aan de gemeenschap in het Afrikaanse Yorgho. Deze kandelaar staat doorgaans prominent op de hoek van het altaar.

Bij een bezoek aan projecten van Emmaus in West Afrika ontstond er een bijzonder contact met Valentin Guigma in Burkina Faso. Dit leidde ertoe dat Jan Beekman in december 1997 daar heen ging voor tijdelijke ondersteuning, maar in feite is hij er voor de rest van zijn leven gebleven. Jan leefde eenvoudig en voelde zich thuis bij gewone mensen. Hij bezat een vurige ijver voor rechtvaardigheid en kon fel uithalen naar machtsmisbruik en onrecht. Heel concreet probeerde hij eraan bij te dragen dat eenvoudige mensen zich konden verheffen. Een grote achterban in Nederland ondersteunde de projecten waar hij bij betrokken bleef.

Ook al nam zijn fysieke toestand in de loop der jaren af, zijn geest bleef krachtig en helder tot het einde. En daarbij kon hij rekenen op de zeer goede zorg van Denise, Bianca, Abdou en Pierre. Nu heeft hij zijn missie voltooid en mag hij rusten in zuster aarde in Yorgho, Burkina Faso.