Inzegening Nieuw Veldkapelletje

Op zondag 7 mei kreeg ons nieuwe veldkapelletje de goede zegen mee van pastoor Paul Verbeek.

U kent de historie: in 2008 organiseerde onze kerk voor het eerste na vele decennia weer een sacramentsprocessie. We kwamen samen in de boerderij van Leon de Winter aan de Kaneelpolderdijk en vierden met een paar honderd deelnemers een prachtig katholiek feest. Ter herinnering aan deze eerste processie werd op het driehoekje aan het eind van de Vreelandsedijk een kleine Mariakapel gehangen aan een van de drie populierenbomen. Deze symboliek werd gewaardeerd want met enige regelmaat zagen we passanten even stilstaan, mijmeren, bidden misschien. Echter de populieren werden vorig jaar als kaprijp betiteld en daarmee sneuvelde ook onze devotiekapel. Hoe te handelen? Gerard de Beste, die ook het eerste exemplaar had ontworpen, zorgde voor een nieuwe versie, pastoor Verbeek schenkt ons een nieuwe Maria en bij loonbedrijf Markusse mochten we een mooie boomstam uitzoeken. En het was Ben de Winter die ervoor zorgde dat die stam stevig in de grond werd geboord. Restte ons nog de plaatsing van het kapelletje. Kortom we zijn langs alle kanten geholpen.

7 mei brachten we een bloemengroet aan Maria en zongen we haar van harte toe. Dat ze heel veel jaren haar bemoedigende en vredelievende blik over de bezoekers van onze ‘dieken’ en wegen mag laten gaan, dat is onze diepste wens.

Vorig artikelKOFFIEDRINKEN NA DE VIERING
Volgend artikelNIEUW ZITBANKJE