IN MEMORIAM SJAAK UITTERHOEVE

Drie dagen na het overlijden van Leo hoorden we van het overlijden van Sjaak Uitterhoeve. Verslagenheid heerste en heerst nog steeds. Hoe is het mogelijk dat juist hij op het alleronverwachts kwam te overlijden? Een vitale, sportieve man – steun en toeverlaat van Anneke en de jongens. Hij werd geboren op 21 oktober 1947 in Hoedekenskerke als telg uit een katholiek gezin van dertien kinderen.

Sjaak werd op 4 december 2009 benoemd tot voorzitter van het bestuur van de toenmalige Bonifaciusparochie in Kwadendamme. Hij volgde in die hoedanigheid zijn zwager Emiel Meulblok op, die eveneens geheel onverwachts was overleden. Na de samenvoeging van de kerkbesturen in de Zak, het Oosteinde en de stad Goes tot één Heilige Pater Damiaanparochie werd hij per januari 2013 bestuurslid van deze grote parochie en was hij daarnaast tot afgelopen zomer ook voorzitter van onze eigen kerncommissie. In 2023 gaf hij het stokje over aan Theo Audenaerd. Met veel plezier denken we terug aan zondag 15 oktober van dat jaar, toen Sjaak zowel een kerkelijke als een burgerlijke onderscheiding kreeg opgespeld. Wij wisten wel dat dit voor hem niet per se hoefde, maar het was de gelegenheid bij uitstek om hem in het zonnetje te zetten en te bedanken voor al zijn inzet.

Binnen de Pater Damiaanparochie was hij belast met de gebouwenportefeuille, een zware en ingewikkelde opgave. Hij bracht samen met de architect van het bisdom Breda de onderhoudstoestand van de kerken en andere kerkelijke gebouwen in beeld. In de overlijdensadvertentie namens onze kern schreven we: Hij kon als geen ander groot denken zonder het kleine uit het oog te verliezen. Sjaak snapte heel goed dat het voor de plaatselijke kerken moeilijk wordt om de toekomst aan te kunnen, maar begreep ook wat het betekent als de deur van de kerk op slot gaat. Voor hem, bezig met het gebouwenbeheer, was dat een enorme spagaat. Hij laat op heel veel plekken een enorme leegte achter, allereerst binnen het gezin, de familie, de ouderensoos maar zeker ook in onze geloofsgemeenschap. Je kon op Sjaak bouwen en vertrouwen. We namen afscheid op zaterdag 23 maart tijdens een druk bezochte viering in onze en zijn kerk. Daarna volgde de crematie. Dank je wel Sjaak voor wie je was en wat je hebt gedaan voor onze kerk en onze geloofsgemeenschap.

Parochiekerncommissie

Vorig artikelLIEDEREN VAN OOSTERHUIS
Volgend artikelIN MEMORIAM LEO GRIM