Het begint steeds meer te schemeren in de kerk.

En dat is niet omdat de dienstdoend koster dan vergeten is alle lampen aan te zetten. Het komt omdat de starters van een aantal lampen in toenemende mate herrie maken dat de aandacht op den duur meer naar het gezoem dreigt uit te gaan dan naar de preek van de pastoor.  Een beetje gechargeerd uiteraard maar er is wel degelijk een probleem. De lampen zijn na zo’n 60 jaar hun licht te hebben gestraald aan vervanging toe.

In de lichte maanden van het jaar uiteraard een minder urgent probleem maar in de donkere maanden maar hoe dan ook missen we lichtvolume.

Dit euvel heeft de kerncommissie doen besluiten om dan, in een tijd van verduurzaming, de stap naar ledverlichting te maken. Er is inmiddels een grove berekening gemaakt van wat deze vervanging bij benadering zou kosten en gedacht moet worden aan een bedrag om en nabij de 4500 euro.

Gezien de lage collecteopbrengsten van de afgelopen maanden doen we een beroep op onze leden, op u  om een kleine ‘licht annex lampbijdrage’ te overwegen.

In het komend licht van Pasen wellicht een suggestie van onze kant om naast het immateriële ook een donatie t.b.v. het materiële te doen. Het zou mooi zijn dat we samen een stap in de goede verlichting kunnen doen.

Bijdrage graag overmaken op het rekeningnummer van onze kerk, zie hiervoor het nummer in de colofon van deze katern,  onder vermelding van ‘verlichting kerk’.

Parochiekerncommissie