GRAFRECHTEN

Binnen het parochiebestuur is overeengekomen voortaan bij een begrafenis op het kerkhof een éénmalige heffing voor het grafrecht in rekening te brengen. Deze is dan geldig voor een periode van veertig jaar. Na het verlopen van deze termijn is het niet meer mogelijk de grafrechten te verlengen. U krijgt dan ook geen nota meer toegestuurd. Het graf wordt na deze veertig jaar niet geruimd, maar blijft staan tot het moment dat ruimtegebrek de parochie dwingt om een gedeelte van het kerkhof opnieuw te gebruiken. Pas dan wordt het graf geruimd. De geschiedenis leert dat de graven op ons kerkhof gemiddeld 60 á 70 jaar blijven liggen.

De grafrechten stellen ons in staat om het kerkhof te onderhouden, zodat voor u de gedachtenis aan uw dierbaren zo goed mogelijk bewaard blijft. Dit gebeurt door een aantal vrijwilligers. Helaas moeten we constateren dat dit aantal kleiner wordt en de verwachting is dat het in de toekomst er niet beter op zal worden. We moeten dus efficiënter gaan werken. Bovendien kleven er aan het oude systeem veel administratieve tekortkomingen. Nabestaanden verhuizen zonder dat de parochie hiervan in kennis wordt gesteld, familieverhoudingen veranderen, wie eens verantwoordelijk was, wil of kan het niet meer en een nieuwe verantwoordelijke is niet bekend. Kortom, voor de administrateur wordt het steeds moeilijker om het aanspreekpunt voor een bepaald graf terug te vinden.

Jan Braat, begraafadministratie

Vorig artikelTweedaagse rommelmarkt ten bate van de Heilig Blasiuskerk.
Volgend artikelOPTREDENS IN MUZIEKPAVILJOEN