GOED NIEUWS OVER DE KERKVERLICHTING

We mochten onlangs een bijzondere gift ontvangen t.b.v. de nieuwe verlichting van onze kerk. Eén van onze parochianen vroeg spontaan voor zijn verjaardagsjubileum aan alle gasten een bijdrage voor de verlichting in plaats van een cadeautje voor hemzelf. Door vrienden en familie is daar heel spontaan en enthousiast op gereageerd. Vanzelfsprekend zijn we heel blij met zoveel betrokkenheid. Dankbaar mogen we zijn dat inmiddels ruim € 3.800,- is opgehaald, door middel van de kaarsjes (die nog steeds aftrek vinden), door middel van kleinere, maar dus ook grotere giften. Bij deze nog één, ultieme oproep om het benodigde bedrag van € 4.500,- te halen. We hebben er inmiddels alle vertrouwen in dat ook dit gaat lukken. Dank en nogmaals dank. We geven de moed niet op.

Parochiekerncommissie