EEN WENS VOOR ONDERWEG

Ons vernieuwde veldkapelletje werd vorig jaar, 7 mei ingezegend door vicaris Paul Verbeek. Met passende plechtigheden, muziek en gezang in volle glorie hersteld.

Bescheiden in haar soort maar wel nadrukkelijk aanwezig biedt deze beeltenis van Maria een vertrouwde uitnodiging tot bezinning en stil gebed. Een oproep aan de dagelijkse passant, de toerist van verre, een verwoed fietser of dromerige wandelaar. De een maakt er trouw gebruik van en de ander raast voorbij, misschien wel zonder haar op te merken. Bij tijd en wijle wordt Maria voorzien van een nieuwe bloemengroet. Elders in het land, vooral in Limburg en Brabant kom je dit soort uitingen ook tegen en wat daar opvalt is dat de heiligenbeelden in deze kapelletjes vaak vergezeld gaan van een goede wens voor onderweg, een zegenwens. Dat lijkt ons voor een aardig toevoeging aan ons eigen veldkapelletje. We zijn wel op zoek gegaan maar hebben nog geen passende wens gevonden.  Vandaar de oproep aan de lezer van deze Bode om mee te denken over een passende zegenwens voor onderweg. Een wens die goede moed biedt en waar vertrouwen uit spreekt. U kunt uw idee inleveren via de brievenbus van de pastorie of het bekende emailadres van de kerk. Zie bovenaan 1e bladzijde van de Bode. De meest passende wens wordt gegraveerd op een bordje en aan de stam bevestigd.

Vorig artikelZOMERAVONDWANDELING
Volgend artikelSACRAMENTSPROCESSIE