EEN SCHONE KERK

Op zaterdag 14 maart hielden we grote schoonmaak in de kerk. Terugkijkend kunnen we stellen dat dit een groot succes was. We zetten vijftien paar schouders eronder en gingen er tegenaan. De taken werden van te voren efficiënt verdeeld en zodoende werd de beschikbare tijd goed benut. Net na de middag was de klus gedaan en keken we vol voldoening rond in een schoon gebouw. Hoewel toen het idee was om na deze grote schoonmaakbeurt terug te vallen op het poetsrooster dat sinds jaar en dag wordt aangehouden, blijkt dit in deze coronatijd niet eenvoudig in te vullen. Een groot deel van de beschikbare dames behoort tot de kwetsbare groep en bovendien neemt het aantal ervan wegens een stijgende leeftijd af. Dit heeft ons ertoe doen besluiten om wederom een aparte poetsmorgen te plannen en wel op zaterdag 14 december. Net als in het voorjaar houden we rekening met ieders (on)mogelijkheden, omdat bukken en sjouwen niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is. Dat er iemand is die zorgt voor koffie en een versnapering, is natuurlijk ook van groot belang. We beginnen om 9.00 uur. Wilt u van te voren aangeven of u beschikbaar bent? Samen zorgen we ervoor dat de kerk met Kerstmis weer spic en span is.