EEN GODSPENNING

Van een medeparochiaan kreeg ik een oude penning, waarvan op dat moment de functie onduidelijk was. Het gaat hier om een munt met een doorsnede van vier centimeter, in de vorm van een ster met elf punten. Op de voorzijde staat een kruis van prikkeldraad afgebeeld met daar doorheen de tekst ‘Wie u vervolgt, vervolgt MIJ’. Binnen de punten zijn de letters ‘Godspenning’ te lezen en het jaartal ‘58. Het blijkt te gaan om een bronzen penning die in 1958 door het bisdom Den Bosch is uitgegeven ter ondersteuning van de Oost-Europese katholieke priesters die ten tijde van de Koude Oorlog (1945-1989) vervolgd werden door het communistische staatssysteem. Met de aankoop voor één gulden werd een actiecomité voor deze priesters ondersteund, en men kreeg er een gebruiksaanwijzing bij. De penning moest men steeds bij zich dragen en er tenminste drie maal daags mee bidden. Op de achterzijde staan binnen de sterrenpunten tien kleine bolletjes en één halve kraal, met elkaar verbonden als in een tientje; daarmee kunnen tien Weesgegroetjes en één Onze Vader worden gebeden. Het bijbehorende ochtendgebed wordt aangegeven met een haan (HEER wat wilt U dat ik doen zal), het middaggebed met een zon (GOD red ons uit de nood! Geef vrede aan de wereld) en het avondgebed met een halve maan (HEER blijf bij mij – het wordt nacht).

Tekst en foto: Hans de Vos