DRIEKONINGEN 2020

Driekoningen is een feest dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Drie wijzen komen van verre om Jezus te begroeten. Zij brengen kostbare geschenken mee: goud, wierook en mirre, omdat zij in de sterren lazen dat er een bijzonder kind, een koningskind geboren was. Dan kun je natuurlijk niet met lege handen op bezoek komen!
Dit geldt eigenlijk ook voor ons, ook wij brengen immers in deze donkere dagen een bezoek aan het kind in de kribbe. Het is een bijzonder kind, ook voor ons. We stellen daarom voor om op zondag 5 januari niet met lege handen te komen, en wat mee te nemen voor mensen die het minder goed hebben dan wij. Neem gewoon wat levensmiddelen mee. Als we dit allemaal doen, kunnen we vanuit onze ontmoeting met de kleine Jezus in de stal een groots gebaar maken, net zoals de drie wijzen uit het Oosten. Wij zorgen dat de pakketten op goede adressen terecht komen.
Aansluitend aan de Driekoningenviering is de traditionele nieuwjaarsreceptie. Met de voorzitter van onze kerncommissie, Sjaak Uitterhoeve, kijken we dan even terug maar vooral vooruit naar wat het nieuwe jaar ons brengen zal. Na de viering brengen we een gezamenlijke toost uit op het Nieuwe Jaar; we doen dit achterin de kerk.