COMMUNIE-UITREIKING

Om mogelijke besmetting met het Covid-19-virus zoveel mogelijk tegen te gaan, worden tijdens de communie de hosties al sinds geruime tijd niet meer met de hand uitgereikt. De priester of de voorganger gebruikt hiervoor tegenwoordig een speciaal steriel pincet. Een ander probleem bij de communie-uitreiking werd sinds de invoering van de Covid-maatregelen gevormd door de anderhalve meter afstand die de uitreiker tot de ontvanger dient te houden; een pincet is daarvoor bepaald niet lang genoeg. Daarom werd in eerste instantie bovendien gebruik gemaakt van een spatmasker. Ook zo’n masker bleek echter niet veilig genoeg te zijn en bovendien voor de drager ervan bepaald onprettig. Daarom worden tegenwoordig de hosties door de priester of de voorganger uitgereikt met een pincet vanachter een plexiglazen scherm dat op een tafel voorin de kerk staat opgesteld. Onderin het schem is een opening waardoor de gelovige uiteindelijk de communie krijgt uitgereikt (zie foto).