CLUSTERVIERINGEN

Een voorstel vanuit de Damiaanparochie om de komende tijd, vanwege de krappe bezetting in het pastoresteam, vanaf september, één viering per cluster aan te bieden, wordt door Kwadendamme niet ondersteund. In dat geval, zo heeft de kerncommissie besloten, zullen we met vrijwilligers de zondagviering blijven aanbieden.