CARNAVALSMISSE VOLGENS TRADITIE

Ongeveer één week voor het losbarsten van het grote carnavalsfeest werd in Kwaendamme de traditionele ‘carnavalsmisse’ gevierd onder het motto ‘Gin gezeur, oans douwe deur’. Een toepasselijk motto was dat, gezien het algemeen gevraagde doorzettingsvermogen om deze mooie en feestelijke traditie nog lange tijd voort te gaan zetten. In ieder geval liep dit jaar alles op rolletjes. Tijdens de plechtige intocht van voorganger Paul Verbeek en prins Harold met zijn enorm grote, prinselijke gevolg speelde de blauwe blaaskapel het speciaal voor deze gelegenheid door Petroeska gecomponeerde openingslied. De viering zelf was in principe een ingetogen eucharistieviering. De mis werd opgeluisterd door enthousiaste, gospelachtige muziek van de ‘Ziengende Stemmetjes’ en aangevuld met passende teksten en gebeden in Zeeuws en West-Brabants dialect. Bijdragen waren er bovendien van zowel de jeugdnar, -prinses en -prins als van de grote prins. Meteen na de mis wisselde vicaris Verbeek zijn groene kazuifel om voor een blauwe kiel en een oud gordijn en droeg hij onder begeleiding van Jacky op accordeon een door hen beiden gecomponeerd slotlied voor, waarvan het refrein kon worden meegezongen op de wijze van het bekende ‘Engelbewaarder’ door Marco Schuitmaker. Na afloop van de viering was er geen bier, maar wel koffie, thee en fruitsap.

Tekst: Hans de Vos; foto’s: Jan Strooband.

Vorig artikelKOFFIEDRINKEN NA DE VIERING
Volgend artikelU bent WELKOM in ‘de Kraayert’!