BUITENVIERING

Op zondag 12 september was er wederom een mooie dag in de pastorietuin. Op die dag was de jaarlijkse buitenviering gepland en het weer werkte daaraan volop mee, getuige de bijgaande foto. Onder een stralend blauwe lucht speelde Wolfgang Nijholt op het buitenorgel en nodigde cantor Theo Audenaerd eenieder uit om – binnen de coronaregels blijvend – zoveel mogelijk mee te zingen. Dit ging heel erg goed. In de viering werd voorgegaan door pastor Alida van Veldhoven die preekte over het verhaal van Jezus die een dove, moeilijk sprekende man genas. Jezus nam hem uit de menigte apart, stak zijn vingers in zijn oren en spuwde en raakte zijn tong aan, en Hij keek op naar de hemel, zuchtte, en zei tegen hem: ‘Effata’, wat betekent: Ga open. Alida legde uit dat het woord ‘Effata’ Aramees is, en dus door Jezus letterlijk zo uitgesproken werd, omdat het Aramees zijn moedertaal was. Na de zending en de zegen werd het slotlied gezongen en werd er voor alle bezoekers een kopje koffie of thee geserveerd.

Hans de Vos