BLUESMIS

Spannend, dat is het en blijft het nog even. Kan het bluesfestival dat voor het laatste weekend van de maand september gepland staat, doorgang vinden? De organisatie heeft het hele programma in de steigers staan, maar is afhankelijk van de regels die door het Rijk worden opgelegd. U begrijpt dat dit ook geldt voor onze bluesmis. Het gospelkoor dat twee jaar geleden voor zoveel enthousiasme zorgde, staat startklaar. Maar bij het ter perse gaan van dit blad bleek hierover nog veel onzekerheid te zijn. We houden u uiteraard op de hoogte.

Parochiekerncommissie