BIJNA VERGETEN OORLOGSSLACHTOFFERS

De geallieerde beschietingen voorafgaand aan de bevrijding op 29 oktober 1944 eisten binnen de Kwadendamse parochie H. Bonifacius maar liefst zeventien mensenlevens. Hoewel alle gesneuvelden zijn begraven op het R.K.-kerkhof, zijn ter plaatse van het oorlogsmonument slechts vijftien namen te lezen. De twee ontbrekende namen blijken te zijn die van het kinderloos gebleven echtpaar Cornelis Maas (Lamswaarde 1858 – Hoedekenskerke 1944) en Dina Walraven (Hoedekenskerke 1862 – Sluiskil 1944). In 1944 waren deze echtelieden de tachtig reeds gepasseerd en hadden zij inmiddels – waarschijnlijk per testament – beslist dat zij begraven wilden worden in de destijds nog bestaande eerste klasse: het vak tussen het pad langs het huidige oorlogsmonument en de Kerkdreef. Hun oorspronkelijke idee zal zijn geweest dat de langstlevende zorg zou dragen voor een passend grafmonument, maar zo’n monument is er helaas nooit gekomen. Toen de Schotse soldaten op 29 oktober de verwoeste woning (op het huidige nummer 17) aan de Hoedekenskerkse Kaaistraat binnentraden op zoek naar verscholen Duitsers, troffen ze daar enkel de twee gewonde oudjes aan. De bedoeling was hen te laten verplegen in een ziekenhuis in het inmiddels reeds bevrijde Zeeuws-Vlaanderen, maar Cornelis Maas overleed al op weg naar de haven. Dina Walraven (zie foto) haalde wel nog de overkant, maar is daar reeds enkele weken later gestorven. Cornelis Maas werd officieel ter aarde besteld op zaterdag 4 november 1944, vijf dagen na de algemene noodbegraving. Dina Walraven werd bij haar man begraven omtrent woensdag 29 november daaraanvolgend. Hun beider graf bevindt zich in de voormalige eerste klasse, naar alle waarschijnlijkheid schuin tegenover het in 1947 opgerichte oorlogsmonument.

 

Hans de Vos