BELANGRIJKE VACATURE

Een aanstaande vacature is die van secretaris van de kerncommissie, degene die schrijft, notuleert, meepraat en meedenkt. Tot nu toe is Jan Zuidhof de man die deze functie vervult. Met een kleine onderbreking in de tijd, doet Jan dit al heel veel jaren. Hij blijft overigens en gelukkig wel actief als lector en bij voorkomende incidentele werkzaamheden. De post van secretaris is uiteraard een belangrijke en onmisbare functie. Een goede bemensing heeft alles te maken met robuust besturen en goede voortgang van de werkzaamheden. Onder het motto ‘Samen de schouders eronder’ zien we ook deze functie graag opnieuw ingevuld worden.