BEGRAAFTARIEVEN

In de Damiaanparochie (en op nadrukkelijk verzoek van het Bisdom) zal er in onze regio waarschijnlijk een uniformering van de begraaftarieven gaan plaatsvinden. In concreto betekent dit het volgende. Begraven met grafrecht voor 40 jaar gaat met € 255,- omhoog, urn in columbarium of keldertje met grafrecht voor 40 jaar gaat met € 105,- omlaag, verstrooien as op strooiveld gaat met € 35,- omlaag, verlengen grafrecht met 10 jaar gaat met € 120,- omhoog. Hierdoor wordt het begraven per saldo onmiskenbaar duurder. Anderzijds is het “op een lijn” zetten van begraaftarieven in de gehele Damiaanparochie wel te billijken; enkele jaren terug is hiervoor al een basis gelegd. Kwadendamme is daarin steeds wat terughoudend geweest, zodat onze tariefstelling sedertdien toch wat achter is gebleven ten opzichte van de andere parochiekernen. Overigens zijn en blijven de bisschoppelijke tarieven ten opzichte van de gemeentelijke tarieven nog vrij mild.