BEDIENSTEL

Het toedienen van het laatste sacrament middels het Heilig Oliesel noemde men vroeger ‘bedienen’. Tegenwoordig wordt dit ritueel vaak ‘ziekenzalving’ genoemd, maar ondanks de andere benaming is de betekenis hetzelfde gebleven. Voor mensen die verwachten op korte termijn te sterven kan dit sacrament kracht en verlichting brengen bij de overgang van het tijdelijke naar het eeuwige. Het sacrament sterkt het geloof in de nabijheid van Jezus en helpt het lijden te dragen zoals Jezus dit deed aan het kruis. Om de werking van het sacrament te faciliteren gebruikte men vroeger – naast het Heilig Oliesel dat wordt meegebracht door de toedienende priester – ook een eigen en speciaal voor dit doel vervaardigd bedienstel. Een dergelijk stel bestaat uit een kruis met een corpus, met daarnaast twee kandelaars en een wijwaterbakje ertussen. Op de bijgaande foto is zo’n bedienstel afgebeeld; bij dit stel horen ook twee losse wijwaterbakjes. Vanaf zondag 18 juli staat het afgebeelde setje achterin de kerk. Wie dat wil, kan het gratis mee naar huis nemen.

Hans de Vos