ANDERS DAN ANDERS

Het wordt een heel andere Kerst. Niet dat het verhaal anders zal zijn; nog steeds zullen we vertellen over de geboorte van Jezus in een kleine stal die verwarmd werd door een os en een ezel. Nog steeds zal in herinnering worden gebracht dat eenvoudige herders de eerste bewonderaars waren. Natuurlijk voeren we ook Jozef en Maria ten tonele, zonder deze twee komt er geen Verlosser. De kerk zal versierd worden zoals in andere jaren, daar zijn onze bloemengroepen sterk in. En tijdens de avondmis speelt Con Affezzione. Niks aan de hand dus? Toch wel, want schrijnend zal het zijn om dit jaar met slechts weinig bezoekers aanwezig te zijn. Op het moment dat we dit stukje schrijven is dertig nog steeds de limiet. En die andere 400 bezoekers dan, vragen we ons af? Hoe gaan zij Kerstmis vieren, waar is de kerkreünie waar we al zoveel jaren trots op zijn? Bovendien beseffen we dat Kerstmis dit jaar slechts in heel klein familieverband gevierd kan worden. Hoe, beste mensen, houden we contact met elkaar en zorgen we ervoor niet van elkaar te vervreemden? Als kerncommissie hebben we daar onze zorgen over. Zorgen over mensen die alleen zijn, zorgen over het voortbestaan van onze mooie tradities. Hoe houden we contact?

Gezondheid, dat is wat telt, en dat begrijpen we allemaal. Dit is ook de reden dat alles anders dan anders is in 2020, een jaar dat niet snel vergeten gaat worden. Van onze kant zullen we in ieder geval zorgen dat de deuren van de kerk tijdens deze dagen open zijn, als een groot gebaar van welkom. In de Bonifaciusbode zult u kunnen lezen hoe we dat gaan organiseren. Zo willen we mensen die buiten de dertig bezoekers vallen, toch in staat stellen kerststal en bloemversiering te bewonderen en even te kunnen genieten van stemmige muzikale klanken. We steken, net als bij Allerzielen, iedereen een hart onder de riem.

Parochiekerncommissie