ALLERZIELENVIERING 2021

Ondanks de verdrietige achtergrond van Allerzielen was de viering ervan dit jaar bijzonder groots, indrukwekkend en zelfs feestelijk. De omstandigheden waren er dan ook naar: veel vrijwilligers, heel veel bezoekers en met name ’s avonds rustig en droog herfstweer. Het kerkgebouw was de hele dag geopend voor iedereen die ter nagedachtenis aan een verloren dierbare graag een lichtje wilde ontsteken. Zelfs de complete schooljeugd was hiervoor naar de kerk gekomen; het ontvallen en herdenken van dierbaren hoort immers bij het leven, niet zelden al vanaf het begin. In de kerk waren ook trooststeentjes neergelegd. Deze hebben onbewerkte, ruwe kant en een beschilderde gladde zijde, waaraan men door zien en voelen gewaar wordt dat ook het leven moeilijke en gemakkelijke kanten kent. ’s Avond om zeven uur was er een viering met pastor Rens Stobbelaar, die ons de zevende hemel wees: een plek op aarde, badend in licht, waarin men zich volmaakt gelukkig weet. Ook de muziek van Singing Voices speelde daarbij een belangrijke rol. Na de viering volgde een stille tocht naar het kerkhof, dat voor deze gelegenheid uitbundig en sfeervol verlicht was (zie foto). Het Kwadendams koperkwintet sloot de viering van Allerzielen ter plaatse op waardige wijze af.

Hans de Vos