AFSCHEID PASTOR BUIJSSEN

Na de gebruikelijke mededelingen aan het einde van de viering van het feest van Christus Koning deed ook de voorganger, pastor Harrie Buijssen, ons een overigens zeer ongebruikelijke mededeling. Hij vertelde ons dat hij verzocht was om te stoppen als pastor, en dat hij aan dit verzoek gehoor gaat geven. Bijgevolg was de viering van 22 november in feite zijn afscheid van de kerk in Kwadendamme. In de andere kerken van de H. Pater Damiaanparochie gaat hij zeer binnenkort afscheid nemen of heeft hij dit inmiddels gedaan. Dit afscheid valt ons erg zwaar. Er waren bij ons zelfs mensen die speciaal voor hem naar de kerk kwamen, vooral voor zijn preken. Deze waren niet enkel religieus van aard, maar vooral ook filosofisch en zoveel mogelijk vrij van dogmatiek. Als doctor in de letteren legt dr. G.H. Buijssen zich nu eenmaal graag toe op wetenschappelijk denkwerk, zeker en vooral ook op theologisch gebied. De meesten van ons komen nog immer graag naar hem luisteren. En in ieder geval is tot op heden iedereen zeer ingenomen geweest met zijn langdurige, grote inzet voor onze kerk. We gaan de bijdragen van pastor Harrie Buijssen node missen.

Teksten en foto’s Hans de Vos