ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

Onder het motto ‘delen voor velen’ houdt de Caritas een inzamelingsactie ten behoeve van de voedselbank. Vanuit de media vernemen we dat vele gezinnen, ouderen, en alleenstaande mensen het moeilijk hebben in deze crisistijd, door hoge energieprijzen en stijgende prijzen van brood en levensmiddelen. We lezen zelfs dat veel kinderen zonder ontbijt of lunch naar school komen. Dit is voor velen een hard bestaan.

Het bestuur van onze Caritas heeft gemeend om in aanloop naar de feestdagen een actie te houden binnen onze geloofsgemeenschap voor de minder bedeelden onder ons. Achter in de kerk staat tot medio december een tafel waarop u uw giften kunt plaatsen. We denken hierbij vooral aan houdbare levensmiddelen, maar ook aan toiletartikelen, etc. Laten we ons ook verbonden voelen met armen en minder bedeelden.

Namens het Caritasbestuur, Theo Audenaerd

Vorig artikelHOGE STOOKKOSTEN
Volgend artikelTERUGBLIK HUBERTUSVIERING