ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

In deze Coronatijd leek het ons een goed idee om een extra actie te organiseren ten behoeve van de Voedselbank. De Voedselbank verstrekt kostenloos levensmiddelen aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien én ter voorkoming van verspilling van voedsel. Aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel en vraag door hen die het voedsel nodig hebben, worden op deze manier bij elkaar gebracht. Met onze bijdrage kunnen we mensen die het deze maanden moeilijk hebben en genoodzaakt zijn klant te worden bij de Voedselbank een hart onder de riem steken. Vooral vanuit de gedachte dat alle kleine beetjes helpen, hebben we gedurende de maand november een doos achterin de kerk gezet waarin levensmiddelen gedoneerd konden worden die niet aan bederf onderhevig zijn. De bijgevoegde foto laat zien dat op 22 november de doos reeds vol was, en intussen werd geflankeerd door twee extra tassen.

Parochiekerncommissie