ACTIE KERKBALANS

U treft bij deze editie van Parochienieuws de jaarlijkse acceptgirokaart aan, een oproep of vriendelijk verzoek om een bijdrage te leveren aan het financiële voortbestaan van onze geloofsgemeenschap. Het hoeft geen betoog dat uw bijdrage van grote waarde is, en dit geldt dubbel en dwars in deze coronaperiode. Het aantal bezoekers aan de diensten is gering, hetgeen zich direct doorvertaalt in de collecteopbrengsten. Het zijn kleine bedragen, terwijl de onkosten gewoon doorlopen, denk aan verwarming, energiekosten, organisten, de afdracht aan het pastoraal team en noem maar op. Als bijlage bij de acceptgirokaart is een klein overzicht van het financiële reilen en zeilen tijdens het afgelopen jaar bijgevoegd. Een uitzondering op de algehele financiële malaise wordt gevormd door de grafrechten. Door de secure inzet en veel speurwerk van en door Jan Braat is de financiële reserve van de begraafplaats in een gunstiger vaarwater terecht gekomen; hierdoor hebben we een kleine buffer voor de nabije toekomst kunnen opbouwen. We hopen van harte dat we weer op uw financiële support mogen rekenen.

Parochiekerncommissie