ACTIE KERKBALANS

Bij deze editie van Parochienieuws treft u de jaarlijkse acceptgiro aan. Dit is een oproep, een vriendelijk verzoek om een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap, c.q. de betaling van uw lidmaatschap. Het hoeft geen betoog dat uw bijdrage van grote waarde is. Het aantal bezoekers was tijdens de Covid-periode gering, maar is later niet meer op volle sterkte gekomen. Dit vertaalt zich direct door in de collecteopbrengsten. Het zijn kleinere bedragen geworden, terwijl de onkosten toch gewoon doorlopen. Denk hierbij aan de kosten voor verwarming en energie, voor organisten, de afdracht aan het pastorale team, en noem maar op. Onze kerk heeft nog drie jaar de tijd zich in haar volle kracht te laten zien. Het zou buitengewoon jammer zijn als we nu de moed al op zouden geven. Het is alleszins de moeite waard om onze krachten te tonen en samen de schouders eronder te zetten. In de bijlage bij de acceptgirokaart vindt u een klein overzicht van het financiële reilen en zeilen. Een uitzondering op de financiële malaise zijn de toegenomen inkomsten voor grafrechten. Door de secure inzet en veel speurwerk, onnavolgbaar gedaan door Jan Braat, is de financiële reserve van de begraafplaats in een rustiger vaarwater terecht gekomen. Hierdoor kon een kleine buffer voor de nabije toekomst worden opgebouwd. We hopen van harte dat we ook dit jaar weer op uw financiële ondersteuning kunnen rekenen.

Sjaak Uitterhoeve, parochiekerncommissie