Kinderen kerkbetrokken houden

Uitnodigingskaartje parochiesNu gezinnen niet meer naar de kerk kunnen en thuis zitten, willen we in hun huiskamer een stukje kerk brengen.

Vanaf Palmzondag gaat Kapelaan Jochem elke avond om zeven uur live op de Facebookpagina: www.facebook.com/gezinspastoraat. Hij leest een verhaal voor gebaseerd op het Evangelie van de dag. De kinderen kunnen via de reacties voorbeden naar hem sturen waar hij direct voor bidt en ten slotte geeft hij ze de zegen. Via Facebook (zie de link hierboven) en de site van het Sint Franciscuscentrum –www.gezinengeloof.nl/thuis- kunnen ze kleurplaten en werkjes downloaden om met het verhaal aan de slag te gaan.

In de Goede Week komt er zo’n ‘uitzending’ op elke bijzondere dag (Witte Donderdag, Goede Vrijdag enz.) tot en met Paaszondag. Daarna zal er een ‘uitzending’ zijn op iedere zondag- en woensdagavond.

In de bijlage (boven aan de pagina in blauw: uitnodigingskaartje parochie) vindt u het kaartje dat per post gestuurd wordt naar de kinderen waarvan wij een adres hebben. Van de meesten hebben we dat niet omdat zij via u de kindernieuwsbrief krijgen. Daarom de vraag om dit digitale kaartje door te sturen naar de gezinnen, eerste communicanten, vormelingen en kinderkoren die bij u bekend zijn.

Met hartelijke groet,

 

Egbert Bornhijm, diaken

Ineke Leemput

Kapelaan Jochem van Velthoven

Brechje Loenen

Vorig artikel
Volgend artikelEUCHARISTIEVIERINGEN ON-LINE TE VOLGEN/ update 6 april