Kerken open? Voor hoeveel mensen?

In de afgelopen week zijn vanwege corona zoveel maatregelen van kracht geworden, dat het voor een aantal mensen onduidelijk is geworden wat mag/niet mag.

Het parochiebestuur van de Pater Damiaanparochie ( acht kernen in Noord-/Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland) heeft zich duidelijk uitgesproken over de toelaatbare hoeveelheid personen, die een kerkdienst mogen bijwonen. Exclusief bedienend personeel ( voorganger, koster, koorleden) mogen maximaal dertig personen een dienst bezoeken, ongeacht de grootte van de kerkelijke ruimte.

Voor uitvaartdiensten gelden aparte regels en hierover worden betrokkenen ingelicht.

Voor reguliere diensten en vieringen in het weekend worden de voorschriften van de overheid en het bisdom Breda volledig gerespecteerd.

Vooraf reserveren is in de meeste gevallen het verstandigst. Men dient bij binnenkomst een mondkapje te dragen en deze bescherming mag pas af, als men plaatsgenomen heeft.

Voor komend weekend 18/19 oktober zijn er in alle kerken vieringen voorzien. Hiervoor kan men inzake reservering het beste  de website raadplegen: www.paterdamiaanparochie.nl

Vorig artikelMondkapje (moreel) verplicht
Volgend artikelWoord van bemoediging van de bisschoppen