kerken open voor aanbidding en blijk van naastenliefde

Zolang de maatregelen in verband met het Coronavirus nodig zijn en er ook voor de katholieke kerken verschillende maatregelen gelden, nodigen de Nederlandse bisschoppen gelovigen uit om voor aanbidding naar de kerk te komen.

In kerken waar het Allerheiligst Sacrament wordt uitgesteld voor aanbidding, wordt de gelovigen gevraagd ook een bijdrage in de vorm van houdbare levensmiddelen af te geven voor de voedselbank.

De houdbare levensmiddelen zijn een blijk van naastenliefde voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. Op deze manier kan het gebed des Heren (“geef ons heden ons dagelijks brood”) een nieuwe en geloofwaardige toepassing krijgen. Door gelovigen te vragen te delen hopen de bisschoppen de solidariteit met kwetsbare groepen te verstevigen.

In 24 uur tijd zullen acht parochies in het Bisdom Breda elkaar afwisselen met eucharistische aanbidding:

Vrijdag 27 maart:
12.00 uur – 16.00 uur Breda, H. Antoniuskathedraal
16.00 uur – 18.00 uur Goes, H. Maria Magdalenakerk
18.00 uur – 19.00 uur Vlissingen, Onze Lieve Vrouwekerk
19.00 uur – 21.00 uur Oudenbosch, Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara
Zaterdag 28 maart:
21.00 uur – 2.00 uur Hulst, H. Willibrordusbasiliek
2.00 uur – 7.00 uur Bergen op Zoom, Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk
7.00 uur – 9.30 uur Zundert, H. Trudokerk
9.30 uur – 12.00 uur Oosterhout, Zusters Benedictinessen van de OLV Abdij

 

Vorig artikelzondagspreek 4e zondag van de Veertigdagentijd/Halfvasten
Volgend artikelBrief aan de aardbewoners