Kanselbericht pastoor H. Mariaparochie Walcheren en H. Pater Damiaanparochie

Kanselbericht  H. Mariaparochie Walcheren en H Pater Damiaanparochie

(weekend 17 december 2023)

Beste parochianen,

Namens de parochiebesturen van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren mag ik u dit bericht voorlezen:

Aan het begin van dit jaar moesten we afscheid nemen van onze pastoor Fons van Hees.  Fons overleed op 31 januari. Op 8 februari vierden we voor hem de uitvaart. Om in de leiding van onze parochies te voorzien heeft Bisschop Liesen aan Paul Verbeek gevraagd om gedurende één jaar waarnemend pastoor te zijn van onze beide parochies. Paul heeft dat van harte en met veel kunde en inspiratie gedaan. Wij zijn hem dankbaar voor de wijze waarop hij leiding heeft gegeven aan de parochiebesturen en het pastoraal team van onze parochies.

De benoeming van Paul tot waarnemend pastoor van onze parochies loopt tot 1 februari 2024. Bisschop Liesen heeft aan pater Thaddy de Deckere gevraagd of hij met ingang van 1 februari pastoor wil worden van onze parochies. Na rijp beraad heeft Thaddy de Deckere daarmee ingestemd.

Pater Thaddy de Deckere is sinds 1 juni 2020 lid van het pastoraal team van onze parochies. Hij kent onze parochies en parochianen goed, en ook wij hebben hem goed leren kennen. Thaddy is lid van de missionarissen van Mill Hill, en hij heeft als missionaris vele jaren in India gewoond en gewerkt. We herkennen zijn missionair elan in zijn pastorale inzet in onze parochies.

We zijn blij dat Thaddy onze nieuwe pastoor gaat worden, en we wensen hem van harte proficiat. Graag ook zeggen we hem onze ondersteuning toe bij de vervulling van de nieuwe opdracht die hem wordt toevertrouwd.

Bisschop Liesen zal Pater De Deckere tot pastoor van onze parochies installeren op zondag 11 februari in de Heilige Maria Magdalenakerk te Goes. Deze viering begint om 10.30 uur. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn in deze viering. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om onze nieuwe pastoor te feliciteren en elkaar te ontmoeten. Om allen in gelegenheid te stellen deze viering bij te wonen is er op 11 februari maar één andere viering in de H. Pater Damiaanparochie. Over de precieze gang van zaken bij de installatie zullen we u nog nader berichten.

In de maand januari gaan onze besturen en het pastoraal team op een meer informele wijze dankjewel zeggen tegen Paul Verbeek voor de warme en verbindende wijze waarop hij ons geholpen heeft om na het overlijden van pastoor Van Hees het parochieleven te hernemen. We nemen geen afscheid van hem, want we weten dat we hem als priester en vicaris van het bisdom en als pastoor van de naburige parochie nog vaker in onze parochies zullen ontmoeten.

We sluiten dit bericht met de vraag om met Thaddy de Deckere en met ons te bidden om zegen voor onze nieuwe pastoor en voor onze parochies.

Vorig artikelChoral Evensong Goes
Volgend artikelFoto’s kerksluiting ‘s-Heerenhoek