Ziekenzalving

Op woensdag 22 mei heeft de Ziekenzalving van parochiekern Heinkenszand in Poelwijck plaats gevonden. Deze zalving vindt plaats in het kader van twee wekelijkse vieringen aldaar. De kern Heinkenszand is er te gast. Voorganger was Pastoor van Hees, die ook voorging in de Eucharistie. Het is een mooie traditie in Poelwijck dat ook dominee Marjo Wisse in deze viering mee voorgaat.
Er hebben 19 parochianen de zalving ontvangen. Inclusief de katholiek bewoners van Poelwijck en de Zuidwester waren er ongeveer 40 mensen aanwezig. De vaste organist zorgde voor de muzikale begeleiding.
Na de viering was het gezellig bij elkaar aanschuiven en koffiedrinken.
Het vervoer werd voor zover dit nodig was geregeld en als begeleiding kwam er soms een dochter mee. Enkele deelnemers uit parochiekern Ovezande completeerden de groep.

Dit sacrament is ook bekend onder de benamingen als “Heilig Oliesel ontvangen” of ‘bedienen”. Vroeger vond het vooral plaats als iemand ernstig ziek was, door hoge ouderdom verzwakt was of zoals men zei “op sterven lag”.
Tegenwoordig benaderen we dit anders en vinden het juist beter als iemand zich nog volledig bewust is en zelf nog mee kan bidden.
Bij de handoplegging worden de doopnaam en namen uitgesproken, het voorhoofd en de handen worden door de priester gezalfd en er wordt gevraagd de zieke kracht en levensmoed te schenken.

We willen een woord van dank uitspreken aan Pastoor Fons van Hees, dominee Marjo Wisse, de acoliet, de chauffeurs, Anny die zorgde voor de bloemversiering en aan de organist, die aan het geheel een sfeervolle tint gaf en natuurlijk aan de dames die de koffie met iets lekkers rondbrachten. Dit alles zorgde, in dit goed gevuld zaaltje, voor een sfeervolle ambiance.

Organisatie Ziekenzalving
Willy Martens
Leny Rijk