specificatie storting collectes 6-11-2018

eigen kerk:
kas secretariaat ( misintenties) € 150,00
offerblok kaarsen Maria-Grot € 159,02
kaarsenkluis kerk € 289,03
( Allerzielen ) collecte materialen kerkhofwerkers € 371,00
overig collectes eigen kerk € 464,95
subtotaal eigen kerk € 1.434,00

Caritas :
15/9 Pax Christie € 71,00
29/9 Diaconie eigen parochie € 69,00
14/10 Giro 555 ( Sulawesi )ingelaste collecte € 91,00
20/10 Missie zondag € 114,50
Wereldmissie kinderen € 76,00
3/11 Oecumene € 62,00
subtotaal caritas € 483,50

Totaal € 1.917,50