Samenstelling parochiekerncommissie

Na de afloop van de bestuursperiode van Kees Priem eind vorig jaar, zijn we op zoek gegaan naar aanvulling voor onze parochiekerncommissie en een goede invulling van de interne taakverdeling.

Niet eenvoudig, maar met gezamenlijke inzet zijn we er in geslaagd enkele nieuwe leden aan de parochiekerncommissie toe te voegen.

We kunnen nu weer stellen dat we een goede vertegenwoordiging binnen de commissie hebben.

Met de nieuw toegetreden leden ziet de samenstelling er als volgt uit:

Ron Steenbakker (interim-voorzitter)

Addie Nelen – de Bakker (secretariaat).

Pierre Buysrogge (kasbeheerder)

Wim Kok (huisvestingszaken)

Aubert Geus (lid)

Miranda Courtin – de Jonge (lid)

Leandra Boonman – de Winter (lid)

Voor communicatie met Damiaan bestuur : Anneke Harten – Heilig.

Daarnaast zijn de financiële zaken en de kerkhofadministratie in beheer bij Helma Vermue.

Kortom weer een voltallige samenstelling om onze parochianen van dienst te zijn.