Opknapbeurt

Om ons kerkgebouw met bijbehorende gebouwen netjes in stand te houden is een grote zorg, zowel materieel als financieel. Dan hebben we het over kerk, pastorie, ingangsweg met hekwerk en gemetselde muur met kolommen waarop de bekende leeuwentorso’s. Ook het mortuarium, de Lourdesgrot en niet te vergeten de werkgebouwen achter in de tuin. Voor de kerk kan er volgens een periodiek instandhoudingsplan subsidie verkregen worden van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Er kan 1 x per 6 jaar een aanvraag ingediend worden om in aanmerking te komen voor subsidie. Van de uitgevoerde restauratiekosten wordt meestal ± 50% uitgekeerd. Het resterende bedrag en de B.T.W. moet door de parochiekern zelf betaald worden.. Onderhoudswerk aan bijgebouwen komen niet voor subsidie in aanmerking. Door teruglopend kerkbezoek en collecte-opbrengsten wordt dit steeds moeilijker.

Gelukkig zijn er binnen onze parochie een aantal mensen met gouden en groene handen voor onderhoud aan gebouwen en tuin. Deze groep ondersteunt elkaar bij bouw- en sjouwwerk en in de tuin en op het kerkhof met spit- en maaiwerk. Er is elke week wel iets te doen. Dus iedereen die graag eens een keer wil helpen is van harte welkom.

Binnenkort moet een ingrijpend werkje uitgevoerd worden. De vloer in de keuken van de pastorie moet nodig worden vervangen. De voorbereiding is in volle gang en met de uitvoering hiervan moet in februari begonnen worden. Dus alles uit de (kast)keuken. Hiervoor wordt in de gang een tijdelijke voorziening gemaakt. Als de vloer is vervangen komt er een nieuwe keukeninrichting.

Voor alle genoemde werkzaamheden moet er nauwgezet overleg plaatsvinden met de architect en econoom van het Bisdom. Als er met hen een akkoord komt moet een machtiging aangevraagd worden via ons eigen Pater Damiaan-parochiebestuur. Pas als deze machtiging is bekrachtigd kan er met een werk worden begonnen. Dit traject duurt vaak 2 tot 6 maanden. Dan pas kunnen materiaal en inrichting worden besteld zoals b.v. een keuken met een levertijd van zo’n 3 maanden . . . . . .

Voor restauratiewerk aan de kerk is in 2016 een rapport opgesteld door architectenbureau Rothuizen voor een subsidielooptijd van 6 jaar. Dus tot en met 2022. Dan moet onderhoud ook uitgevoerd zijn vóór eind 2022. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan met Bisdom en aannemer(s). Volgens een voorgenomen planning met betrokken partijen zal het werk half dit jaar (2021) uitgevoerd worden. U ziet dat er nogal wat komt kijken voor met het nodige werk kan worden begonnen.

Daarnaast zijn er de nodige kopzorgen om alles financieel op de rit te krijgen en te houden.

Ondertussen heeft u wellicht gemerkt dat het buiten-schilderwerk van de pastorie een grondige opknapbeurt heeft ondergaan met een prachtig, en technisch uitstekend resultaat, mede door uw financiële bijdrage in het verleden. Hiervoor hartelijk dank, want samen krijgen we het voor elkaar.

Intussen is in overleg met de werkgroep besloten om op maandag 25 januari te beginnen met het vervangen van de keukenvloer. De dames van de schoonmaak-werkgroep zullen dan in de voorliggende week keuken en kasten leegruimen. Voorlopige voorzieningen hiervoor zullen in de gang komen te staan. In de planning is opgenomen om minimaal 2 dagen per week hieraan te besteden. Als het werk het aangeeft zal dit misschien meer dagen per week in beslag nemen. We kunnen eind februari de nieuwe inrichting van de keuken plaatsen.

Wim Kok