ONDERHOUD GRAFMOMUMENT

In het verleden werd ons met regelmaat gevraag of wij een grafmonument op ons kerkhof konden onderhouden. Reden was vaak de hoge leeftijd van die nabestaande(n) of dat men te ver weg woont. Deze mogelijkheid om het grafmonument door vrijwilligers te laten onderhouden, wordt inmiddels reeds enkele jaren aangeboden. Ook voor 2021 is er weer de mogelijkheid om dit uit te besteden aan de parochie.

Dit bevat:

. Jaarlijks schoonmaken van de grafsteen

. In het voorjaar worden er plantjes gezet

. Bij Allerzielen zal een passende plant (bijv. een bolchrysant) worden geplaatst.

De bijdrage hiervoor is € 35,00 per graf/per jaar

Indien u van dit aanbod gebruik wilt maken dan gelieve u het verschuldigde bedrag over te maken naar NL29RABO0128502126 t.n.v. Pater Damiaanparochie kern Heinkenszand met vermelding van het betreffende grafnummer.

Als u het grafnummer niet weet kunt u dat opvragen bij Helma Vermue, 0113-562062 of Email: hcvermue@zeelandnet.nl

Voor vragen m.b.t. het onderhoud kunt u terecht bij Wim Kok, 0113-562788/ 06-51518937 of Email: withkojo5@kpnmail.nl