Nabeschouwing van de Goede Week

In de goede week hebben verschillende groepen van de Jan van Schengenschool de kruisweg gevolgd. Anneke Harten en Elly van den Dries begeleidden hen daarin.

Op Witte Donderdag zaten alle kinderen van de Jan van Schengenschool, hun leerkrachten en begeleiders en enkele parochianen in de kerk om de viering van Witte Donderdag te volgen. De kinderen van groep 7 beeldden het verhaal van Witte Donderdag uit en het kinderkoor o.l.v. juf Eliane verzorgde de zang. Het was weer eens een bijna volle kerk met 287 personen.

Op Goede Vrijdag was de kruisweg weer, die werd zoals vanouds verzorgd door de lectoren en het dameskoor.

Op Eerste Paasdag zat de kerk weer bijna vol. 210 personen, waaronder ongeveer 50 kinderen waren aanwezig. Pastor Ria Mangnus ging voor en het kinderkoor zong. Na het al vertrouwde “’t is Pasen” mochten de kinderen paaseieren zoeken in de pastorietuin en de volwassenen kregen koffie of thee aangeboden. Het was erg gezellig in de tuin.

Kortom het was een mooie en inderdaad goede week.