KBO

De Coronacrisis heeft heel de wereld dit jaar in haar greep gehad en heeft grote invloed doen gelden op de bewoners in welke omstandigheden dan ook. Als klein onderdeeltje van dit geheel hebben we als KBO/PCOB Heinkenszand dit jaar nauwelijks activiteiten voor onze leden kunnen organiseren. Hoewel wij dit betreuren zijn we natuurlijk wel realistisch en vinden wij het vanzelfsprekend dat wij ons aan de regels dienden te houden. Niet alleen omdat dit “moest”, maar natuurlijk vooral ook om de gezondheid van onze leden, voor zover wij daar invloed op kunnen hebben, te waarborgen.

Als dank voor het vertrouwen van onze leden heeft het bestuur besloten om de leden, die op 1 januari 2020 lid waren een kleine attentie aan te bieden.

Tevens besloot het bestuur om de contributie voor 2021 eenmalig te verlagen.

Wij hopen uiteraard in het komende jaar onze activiteiten weer te kunnen oppakken (en daar gaan we ook vanuit), maar ten overvloede nogmaals: pas op en blijf gezond.

Tot slot wensen wij iedereen goede feestdagen en een gezond 2021!!