KBO-NIEUWS

Wij nodigen u uit om samen met ons, onder deskundige leiding, een kerststukje te komen maken bij bloemisterij Wisse op 19 december om 14.00 uur. Voor materialen wordt gezorgd en onder het genot van een kop koffie beloofd het een gezellige middag te worden. De kosten voor leden zijn € 10,=. Ook introducés zijn van harte welkom; zij betalen € 15,=
Opgeven uiterlijk 10 december bij mw. A. van der Meer, tel. 0113-568155 of 06-51201351.

Op 9 januari 2019 houdt KBO in de pastorie om 14.00 uur een Nieuwjaarsbijeenkomst, die zal worden omlijst door Margot Geijs met een leuk Zeeuws verhaal. Tijdens deze bijeenkomst zullen er ook enkele rondjes bingo worden gespeeld. Uiteraard bent U van harte uitgenodigd!

De ziektekostenpremie gaat in 2019 met ruim € 10,= per maand fors omhoog, waardoor de basispremie op ca. € 1.500,= uitkomt. Als lid van de KBO krijgt u bij CZ een korting van 5% (ca. € 75,= per jaar, per echtpaar € 150,=), terwijl de contributie slechts € 21,50 per lid bedraagt. Bij Zilveren Kruis bedraagt de korting zelfs 8%. De rekensom is dus snel gemaakt!