Het Kerkhof.

Anders dan op een algemene begraafplaats worden op een kerkhof mensen begraven die een relatie hadden met de aangrenzende kerk.

Zo ook in Heinkenszand, waar je het kerkhof vindt achter de kerk, oorspronkelijk de tuin die toebehoorde aan het slot Barbestein, en daardoor mede omgeven door de slotgracht of een betere benaming , zoals in de volksmond, een veste of wel verdedigingsgracht.

Het kerkhof werd al direct in gebruik genomen bij de realisatie van de Blasiuskerk in 1865.

Eerder stond er een Blasiuskapel op de plaats waar nu de hervormde kerk staat aan de Dorpsstraat.

Ook hier was er een naastgelegen kerkhof en bij onderzoek naar mogelijke uitbreiding van deze kerk werden ook hier grafresten gevonden.

Maar terug naar het kerkhof nu.

Alhoewel naast begraven tegenwoordig ook vaak besloten wordt tot crematie, zijn er in Heinkenszand toch nog zo’n 650 graven bezet en deels gereserveerd, daarnaast zijn er 15 bezette plaatsen op het urnenveld.

De oudste graven zijn die van de pastoors die in de Blasius’ geschiedenis als herder voor de geloofsgemeenschap werden aangesteld.

Hun grafzerken zijn gesitueerd onder de eeuwenoude treurwilg.

Achter op het kerkhof zijn de gedenksteentjes voor de kinderen.

Het komt maar weinig voor dat er geen bezoekers aanwezig zijn.

Het geeft eens temeer aan dat het kerkhof nog een grote betekenis heeft voor de nabestaanden.

En niet zelden wordt een bezoek aan het kerkhof afgesloten met het opsteken van een kaarsje in de aangrenzende Mariagrot, kortom een mooie plaats voor herdenking en bezinning.

Reden waarom een groep van ongeveer 10 vrijwilligers wekelijks op maandag bijeenkomt voor het noodzakelijke onderhoud.

Ze doen dat zeker niet met tegenzin.

Tijdens de gezamenlijke koffiepauze en het afsluitende “elfuurtje “(zij het dan om half twaalf!) worden vele wetenswaardigheden gedeeld en is het tevens een vriendengroep.

Zij zorgen er voor dat het kerkhof er netjes bij ligt wat blijkens de reactie zeer op prijs wordt gesteld.

Vorig artikelOpvang Oekraïense vluchtelingen in de pastorie van Heinkenszand
Volgend artikelRozenkransvieringen