Een geslaagd initiatief! 2 februari: Maria lichtmis en Blasiusviering Heinkenszand.

Door de parochiekernen cluster west (’s-Heerenhoek, Lewedorp en Heinkenszand) werd op zaterdag 2 februari een eerste van drie gezamenlijke Eucharistievieringen gehouden. Een initiatief voortgekomen uit het gezamenlijke parochiekernoverleg om samen de viering rond de patroonheiligen van deze parochiekernen te vieren. Voorganger was pastoor Van Hees met begeleiding van de koren Free Spirit, Con Dios en Missicanto. Verder met medewerking van lectoren uit de drie kernen. Twee jonge misdienaars en 3 acolieten assisteerden de pastoor. Aan de parochianen werd bij binnenkomst een kaars uitgereikt. Een plechtige intrede, wijding van de kaarsen, bewieroking van altaar en aanwezigen en een lichtprocessie, waarbij door de misdienaartjes het vuur aan de parochianen werd doorgegeven, vormden een mooi begin van de viering. Dankzij een aanzienlijke deelname vanuit de kernen ’s-Heerenhoek en Lewedorp en de drie koren namen meer dan 200 parochianen aan de viering deel.

Na het slotlied werd het voor Heinkenszand zo bekende Blasiuslied gezongen en de Blasiuszegen uitgereikt. Ook hier werd door vele aanwezigen aan deel genomen. Veel positieve reacties op een warme, mooie viering waarna eenieder met een blij gevoel huiswaarts keerde.

In de parochie kern ’s Heerenhoek zal door de parochiekernen Cluster West een gezamenlijke viering worden gehouden op Willibrordzondag en te Lewedorp zal op de feestdag van de Heilige Eligius een gezamenlijke viering worden gehouden.

Een mooi en zeer geslaagd initiatief dat navolging verdient.