Collectes.

eigen kerk:
kalenderverkoop € 90,00
misintenties € 402,10
kaarsen gelden € 550,05
overig € 93,39
subtotaal eigen kerk € 1.135,54
Caritas :
19-2 / Clara hofje € 34,00
19-3 / vastenactie € 34,00
2-4 / caritas € 46,00
17-4 / voedselbank € 288,97
subtotaal caritas € 402,97
controle-totaal         1.538,51