Collectes

eigen kerk:
collectebonnen € 60,00
kaarsen gelden € 252,45
misintenties € 283,00
overig eigen kerk ( onderhoud ) € 902,55
subtotaal eigen kerk € 1.498,00
Caritas :
MIVA € 49,00
5/9 Caritas € 39,00
3/10 wereldmissie v.d. kinderen € 44,00
17/10 wereldmissiemaand € 24,00
31/10 Caritas € 24,00
subtotaal caritas € 180,00

 

Doordat niet iedereen een viering kan bijwonen ontvangen we via de collectes veel minder. Naar aanleiding van een berichtje in De Cirkel het parochieblad van de Samen op weg kerk over het overmaken van de collectegelden, willen we u ook de mogelijkheid geven om toch iets bij te dragen aan de collecte. Als u dat wilt kunt u uw bijdrage overmaken op NL29RABO0128502126 t.n.v. Pater Damiaanparochie kern Heinkenszand o.v.v. collectes.

Hiervoor alvast onze dank.