Collectes

eigen kerk:    
kaarsen gelden € 380,75  
misintenties € 160,00  
overig eigen kerk € 798,25  
subtotaal eigen kerk € 1.339,00  
     
Caritas :    
16-1 actie kerkbalans € 43,00  
17/2 Clarahofje € 37,00  
6/3 eigen Caritas € 40,00  
20/3 Voedselbank € 32,00  
bisschoppelijke vastenactie € 40,00  
4/4 caritas algemeen € 51,00  
25/4 roepingenzondag € 23,00  
1/5 Caritas algemeen € 36,00  
15/5 project Charbel € 44,00  
subtotaal caritas € 346,00