collectes november/december

eigen kerk:
15/12 : orgelfonds € 73,00
23/12 : Musica Cordis € 100,00
25/12 : activiteiten zieken / bejaarden rond kerst € 183,87
nov/dec . / kerst : collectes eigen kerk € 1.174,37
subtotaal eigen kerk € 1.531,24
Caritas :
11/11 : diaconie in eigen parochie € 77,00
17/11 : nationale jongerencollecte € 70,00
23/12 : bisschoppelijke adventsactie € 61,00
24/12 : stichting Onyame € 228,42
24/12 : stichting Roemenië € 356,84
subtotaal caritas € 793,26