Collectes medio juni -medio augustus

eigen kerk:
Kaarsengeld ( huispaaskaarsen ) € 193,95
( collectes ) misintenties € 481,75
collectebonnen € 110,00
contante parochiebijdrage € 115,00
overige collectes bijzondere gelegenheden ( o.a. )zangochtend € 215,11
collectes voor eigen parochie € 1.013,19
subtotaal eigen kerk € 2.129,00

Caritas :
9/6 Nederlandse missionarissen € 107,00
29/6 noodopvang de Bevelanden € 58,00
6/7 Diaconie in eigen parochie € 53,00
subtotaal caritas € 165,00